O nas

Śląskie Stowarzyszenie Energetyków Polskich oferuje szkolenia, po ukończeniu których uczestnik zdobywa kompetencje  - uprawnienia SEP do wykonywania zawodu jakim jest elektryk, gazownik, palacz kotłów, monter energetyczny. Szkolenia dotyczą także osób chcących odnowić posiadane już uprawnienia.

Kursy SEP prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy przez profesjonalną kadrę związaną merytorycznie i zawodowo z zagadnieniami z zakresu energetyki. Ukończenie szkolenia oraz nabycie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym daje znaczne możliwości rozwoju zawodowego.

Uprawniania energetyczne G1 to tzw. kursy elektryka, uprawnienia SEP, kursy elektryczne. Kursy cieplne G2 to tzw. kurs palacza kotłowego, montażysty energetycznego. Kursy gazowe G3 to kurs gazownika, uprawniania gazowe itp.

Uprawnienia elektryczne do 1 kV dedykowane są dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji sieci elektrycznych, które wytwarzają, przetwarzają a także zużywają energię elektryczną, uwzględniające urządzenia wraz z instalacją sieci Grupy 1.

Uprawnienia energetyczne G2 zalecane są dla osób, zajmujących się tematyką związaną z urządzeniami, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają ciepło, a także inne urządzenia energetyczne jak: sprężarki kotły, wentylatory, ssawy, dmuchawy, instalacje gazów technicznych, instalacje sprężonego powietrza i piece przemysłowe.

Szkolenia G3 skutkują zdobyciem uprawnień gazowych. Dedykowane są dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji oraz montażu sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających a także zużywających gaz oraz innych związanych z tym urządzeń jak piece gazowe, kotły gazowo-kondensacyjne itp.

Śląskie Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje kursy na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Śląska w miastach takich jak: Zabrze, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Będzin, Zawiercie, Siemianowice Śląskie.

Niewątpliwym atutem Śląskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich jest posiadanie własnej komisji egzaminacyjnej nr 713/123/24/18.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, świadectwa kwalifikacyjne dostępne są od ręki. Większość uprawnień wydawana jest na okres 5 lat. Po tym okresie powinno się dokonać weryfikacji zdobytych uprawnień.

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, firmy, ośrodki szkoleniowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego Stowarzyszenia.