Uprawnienia gazowe G3

Uprawnienia gazowe kierowane są do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla wszystkich urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, zużywają i magazynują gaz i związane z tym instalacje.

Zakres uprawnień:

  • urządzenia do produkcji i magazynowania paliw gazowych, generatory gazu,
  • sieci gazowe do i powyżej 0,5 MPa,
  • urządzenia oraz instalacje gazowe,
  • urządzenia oraz instalacje gazowe i ciśnieniu niższym i wyższym niż 5 kPa,
  • turbiny gazowe,
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

Pytania egzaminacyjneZobacz cennikZapisz się