Uprawnienia cieplne G2

Uprawnienia energetyczne kierowane są do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych, dla wszystkich urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Zakres uprawnień:

  • kotły parowe, kotły wodne na paliwa stałe, płynne, gazowe, sieci i instalacje cieplne oraz piece przemysłowe,
  • turbiny wodne oraz parowe, przemysłowe urządzenia odbiorcze,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji, chłodnicze, pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki,
  • instalacje sprężonego powietrza, instalacje gazów technicznych.

Pytania egzaminacyjneZobacz cennikZapisz się