Uprawnienia energetyczne G1

Uprawnienia elektryczne kierowane są do osób zajmujących się eksploatacją lub /i dozorem urządzeń, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych (kwalifikacji elektryka) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, oraz prac kontrolno-pomiarowych dla wszystkich urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną.

Zakres uprawnień:

  • urządzenia sieci i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
  • urządzenia elektrotermiczne, elektrolizy, sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym „ex”,
  • oświetlenie uliczne, zespoły prądotwórcze.

Pytania egzaminacyjneZobacz cennik Zapisz się