Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018r.ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Bezpieczeństwa (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Świętego Urbana 5 lok. C reprezentowany przez Aleksandrę Drożdżowicz i Damiana Cieślar 
 2. Informujemy Państwa, że dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:
  1. rejestracją - zgłoszeniem do kursu/szkolenia
  2. prowadzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1632 dokumentacji szkoleniowej w postaci dzienników zajęć, rejestrów oraz ewidencji wydanych zaświadczeń.
  3. przetwarzaniem w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.oszomega.pl celem uzupełnienia formularza kontaktowego/ zgłoszeniowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celach oświatowych wynikających z powyższego rozporządzenia.
 4. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych, niż przewidziane przepisami prawa
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji kursu/szkolenia , dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane, a następnie usunięte.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści dotyczących swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez pisemnej Państwa zgody.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany.
 10. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi pisemnie do administratora danych bądź drogą mailową na adres oszomega@oszomega.pl, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.